Ứng dụng,

Ảnh hưởng của Acid Tannin (SilvaFeed Nutri P) đến chế độ dinh dưỡng của heo con

Thí nghiệm được tiến hành trên 156 con heo con cùng giống, cùng độ tuổi, dựa theo tính di truyền, trọng lượng, giống,
và giới tính đồng đều nhau và chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm lặp lại 6 lần, mỗi lần lặp lại với 13 con heo con, giữa các nhóm có sự chênh lệch về trọng lượng là không đáng kể.

Nhóm 1: (Lô đối chứng) Heo ăn thức ăn căn bản không có bổ sung acid Tannin
Nhóm 2: (Lô thí nghiệm) Heo ăn thức ăn căn bản có bổ sung acid Tannin với liều 450g/ Tấn thức ăn

Các chỉ tiêu như tăng trọng cơ thể lúc kết thúc thí nghiệm (BW), tăng trọng bình quân hằng ngày (ADG), lượng thức ăn trung bình (ADFI) và tỷ lệ chuyển đối thức ăn (FCR) đều được ghi chép trong quá trình thí nghiệm. Việc bổ sung acid annin vào thức ăn, kết quả cho thấy trọng lượng kết thúc và lượng thức ăn trung bình hằng ngày ở nhóm thử nghiệm đều tốt hơn nhiều so với nhóm đối chứng (p>0.05); về mặt chuyển hóa dinh dưỡng của thức ăn, nhóm bổ sung acid Tannin thấp hơn nhóm đối chứng 6.04% (p<0.05). Đồng thời, nhóm 2 có khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong khẩu phần dinh dưỡng tốt hơn (hình 2).

KẾT LUẬN

Việc sử dụng acid Tannin bổ sung trong khẩu phần ăn của heo với liều 450g/Tấn thức ăn làm giảm tỷ lệ tiêu chảy trên heo đồng thời giúp cho heo tăng trưởng tốt, cải thiện các thông số về năng suất thể hiện sản phẩm đã tác động tích cực đến sức khỏe đường ruột.