Sự kiện

Hội nghị Toàn Quốc về Khoa học và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Chăn nuôi Thú Y 2023 (23-24/08/2023) – Hà Nội

– Báo cáo khả năng ức chế vi khuẩn E. Coli phân lập từ phân Lợi tiêu chảy của Citrocin – Sản phẩm từ Ánh Dương Khang – Thầy Nguyễn Đức Điện (Giảng viên khoa CNTY Trường Đại Học Tây Nguyên)